شکل کیر。 عکس زگیل تناسلی ؛ شکل واضح در کشاله ران، واژن و آلت تناسلی

89 52