Zo hoog als de hemel. Een toren zo hoog als de hemel : Jan van Dongen (1896 2019-01-12

Zo hoog als de hemel Rating: 6,1/10 734 reviews

Zo hoog de hemel is boven de aarde, ….

zo hoog als de hemel

Die lente maken van gevallen bladeren, en van gevallen schaduw, licht. In de hemel wordt veel hoger gedacht dan het gefriemel op aarde. Maar ergens ook geestelijk hoog. Het lied bezingt het geheim van de liefde: groot en sterk als de krachten van de schepping. Wat kan je leven in 1x op zijn kop gezet worden. . Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten.


Next

Zo hoog als de hemel. Ps 103:11 Ik zou zo graag, Heer, alles aan U zegge over angst en mijn bezorgdheid, mijn verdriet, gewoon maar alles vóór U willen leggen en vragen: 'Heer, hoe moet dat nou? Ik weet het niet'. 'k Zou mijn gedachten, die onrustig dwalen, een ogenblik tot stilstand brengen in mijn hoofd; maar 'k vind geen rust, al zeg ik honderd malen: 'Zo ik niet had geloofd, mijn God, niet had geloofd....' Ik wil nog steeds mijn eigen weg bepalen en bidden of U goedkeurt wat ik zelf besloot; ik wil niet, dat een ander moet betalen voor wat ik schuldig ben. Hoe raak ik uit de nood? Als ik dan helemaal ben vastgelopen, geen weg terug kan vinden door de duisternis, hoor ik uw stem: Blijf op Mijn liefde hopen die machtig, als de hemel boven d 'aarde, is!' Voorgedragen door Cees Post tijdens de ziekentroost uitzending van 20 maart 2014.

zo hoog als de hemel

Is het je wel eens opgevallen hoe hoog en wijds het is? Bij die laatste foto's dacht ik eraan dat deze immense wolkenmassa voor God maar pluisjes zijn. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Zo ver het oosten is van het westen. Dat venijnige elkaar niet gunnen. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

Next

Zo hoog als de hemel. Ps 103:11 Ik zou zo graag, Heer, alles aan U zegge over angst en mijn bezorgdheid, mijn verdriet, gewoon maar alles vóór U willen leggen en vragen: 'Heer, hoe moet dat nou? Ik weet het niet'. 'k Zou mijn gedachten, die onrustig dwalen, een ogenblik tot stilstand brengen in mijn hoofd; maar 'k vind geen rust, al zeg ik honderd malen: 'Zo ik niet had geloofd, mijn God, niet had geloofd....' Ik wil nog steeds mijn eigen weg bepalen en bidden of U goedkeurt wat ik zelf besloot; ik wil niet, dat een ander moet betalen voor wat ik schuldig ben. Hoe raak ik uit de nood? Als ik dan helemaal ben vastgelopen, geen weg terug kan vinden door de duisternis, hoor ik uw stem: Blijf op Mijn liefde hopen die machtig, als de hemel boven d 'aarde, is!' Voorgedragen door Cees Post tijdens de ziekentroost uitzending van 20 maart 2014.

zo hoog als de hemel

Vernieuwend in het leven van ieder mens. Als ik dan helemaal ben vastgelopen, geen weg terug kan vinden door de duisternis, hoor ik uw stem: Blijf op Mijn liefde hopen die machtig, als de hemel boven d 'aarde, is! Zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zegt God in Jesaja 55. Heb je bij een heldere dag wel eens een poosje naar de lucht getuurd? Dat wij vol ontzag zijn voor Hem die geen zonde door de vingers kan zien, we ons aan Hem onderwerpen en Hem aanbidden om Wie Hij is. Deze psalm zegt erover in vers 11: Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Next

De Belletjes

zo hoog als de hemel

Gelijk een vader zich hoort! De diagnose darmkanker die we vrijdag 16 maart hebben gekregen is zo onwerkelijk dat we het heel graag willen delen met de mensen om ons heen. Zijn goedertierenheid wil zeggen grondtekst : Zijn goedheid, vriendelijkheid, trouw. Ik verlang er naar te groeien in het zijn van een vrouw naar Gods hart. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.

Next

Een toren zo hoog als de hemel : Jan van Dongen (1896

zo hoog als de hemel

Staar eens naar buiten en laat de werkelijkheid van Gods trouw en liefde op je inwerken. Zo hoog, onmeetbaar hoog als de hemel is. De vrijheid heeft om te gaan waarheen het wil. Hij weet hoe kwetsbaar een mens is. Weten en geloven dat Hij genadig is. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Hij weet wat maaksel wij zijn.

Next

Zo Hoog Als De Hemel Tekst

zo hoog als de hemel

Het is in gewoon Nederlands gezegd: in eerbied met Hem leven. Vanmorgen vertelde ik aan mijn dochter nog de tekst uit psalm 103 toen we samen een tijdje voor het raam hadden staan kijken. Met deze laatste woorden wordt God zelf aangeroepen, die alleen de liefde geeft en die zelf liefde is. Voor mensen die verlangend bij Hem om genade bedelen. Ik hoop dat mijn gedachten en schrijfsels je inspireren. Op onze persoonlijke de Belletjes site willen we jullie meenemen op onze reis van komende periode. Een heel hartelijke groet, Ds.

Next

De Belletjes

zo hoog als de hemel

Zijn taakomschrijving voor de vrouw is perfect. Ps 103:11 Ik zou zo graag, Heer, alles aan U zegge over angst en mijn bezorgdheid, mijn verdriet, gewoon maar alles vóór U willen leggen en vragen: 'Heer, hoe moet dat nou? We zingen het lied in de kerkdienst van , de eerste van drie kerkdiensten om het in te leiden. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Liefs de Belletjes Jos en Tam Joyce en Joey Er moeten mensen zijn, die op hun stoelen gaan staan, om sterren op te hangen in de mist. Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn Weldaden. David looft God om zijn genade.

Next

35 Bijbelteksten over de Hemel

zo hoog als de hemel

Maar als de wind van de vergankelijkheid er over heen waait is een mens soms zo kwetsbaar. Een prachtige bloem op het veld van de wereld. Het geeft mij veel vreugde en voldoening om Zijn wil te kennen en hierin te groeien en leven. Ik vind dat zo intrigerend, zo'n enorm vliegtuig wat nog maar zo klein lijkt daar bovenaan. Vanmorgen was er weer zo'n moment.

Next